Інформація на цій сторінці зібрана з публічних ресурсів.

Як оформити статус ВПО для новонародженої дитини?

Незалежно від того чи є в обох батьків статус ВПО чи ні, дитина також може його отримати. Важливо: за якою саме адресою ви зареєстрували дитину. Адже, якщо новонароджена буде зареєстрована не за адресою, яка вказана в довідці статусу ВПО батька чи матері, то вона не зможе отримати довідку про взяття на облік ВПО. Відповідно, ви не матимете підстав для грошової допомоги від держави на неї у статусі внутрішньо переміщеної особи.

Отримати довідку про статус ВПО для новонародженої дитини можна:

 • через портал Дія (до вашої чинної заявки на отримання статусу ВПО потрібно лише замовити послугу  для дитини та додати свідоцтво про народження дитини (воно має підтягнутися автоматично, але можна ввести дані документу й вручну);
 • у найближчому до Вас центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) громади mceclip0.png , або в управлінні праці та соціального захисту населення (телефон довіри: 1539).

Перелік документів, які знадобляться для цього:

 • паспорт, ID-картка чи електронний документ в Дії;
 • документ, що підтверджує ваше повноваження як законного представника або як одного з батьків дитини;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • власна довідка ВПО одного або двох батьків.
Який розмір грошової допомоги для новонародженої дитини?

Якщо у вас вже є оформлена заявка на статус внутрішньо переміщеної особи для своєї дитини, то ви можете подати заявку на грошову допомогу.

Сума фінансової виплати на одну дитину становить: 3000 грн/місяць.

Виплати на допомогу для новонародженого малюка надаються незалежно від того, чи працевлаштовані дорослі члени сім’ї, чи є у родини будь-які доходи, депозити, рухоме або нерухоме майно.

Додатково: Ця виплата не стосується інших фінансових допомог (як-от одноразова допомога при народженні дитини, багатодітним сім’ям, соціальна допомога на дітей з інвалідністю тощо).

Чи можливо з довідкою ВПО влаштувати дітей до дошкільних закладів та закладів загальної середньої освіти?

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, мають пільгу на зарахування до комунальних (державних) закладів дошкільної та загальної середньої освіти. При цьому батьки або інший законний представник дитини під час подання заяви на зарахування дитини повинні пред’явити оригінал документа, що підтверджує статус дитини – довідку про взяття на облік за місцем фактичного проживання. 

Які документи необхідно подати для зарахування дитини з ООП до інклюзивної групи, якщо вона тимчасово переїхала з окупованої території?

Потрібно подати заяву одного з батьків (інших законних представників) дитини з ООП та висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданий інклюзивно-ресурсним центром. Керівник ЗДО утворює інклюзивну групу та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром (постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти») mceclip0.png.

Під час дії воєнного стану для створення інклюзивної групи додатково подається, у разі наявності, довідка про взяття на облік ВПО (постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»). Інклюзивна група утворюється на період дії довідки про взяття на облік ВПО або до моменту виїзду особи з ООП до іншого місця проживання. Відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу для осіб з ООП, які переїхали на тимчасове проживання до інших регіонів України, надано листом МОН від 28.03.2022 № 1/3710-22 mceclip0.png.

Для зарахування дитини до спеціальної та інклюзивної групи ЗДО необхідно висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Як його можна відновити у разі втрати під час переїзду?

Якщо висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психологопедагогічну оцінку розвитку дитини, який було видано до введення воєнного стану в Україні втрачено, то батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть отримати копію висновку на порталі АС «ІРЦ» mceclip0.png.

Якщо самостійно отримати копію висновку неможливо, батьки (інші законні представники) дитини з ООП можуть звернутися до інклюзивно-ресурсного центру за місцем тимчасового проживання дитини та отримати копію висновку або провести первинну (повторну) комплексну психологопедагогічну оцінку розвитку особи. 

Як замовити дублікат документа про загальну середню освіту?

Особа, яка втратила документ про освіту, повинна звернутися до закладу освіти, який цей документ видав. Від імені заявника може звернутися його законний представник. Особи, які здобули загальну середню освіту у закладах освіти на тимчасово окупованій території України, закладах освіти окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть замовити дублікат документа про здобуття загальної середньої освіти у порядку, встановленому наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 917 mceclip0.png. Такі особи або їх законний представник мають право звернутися із заявою до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника або його законного представника.

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень для заповнення додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої чи повної загальної середньої освіти, навчальний заклад здійснює оцінювання навчальних досягнень такого випускника.

До отримання дубліката в установленому порядку, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 274, необхідно звернутися до будь-якого закладу загальної середньої освіти на території, на якій не ведуться бойові дії, із заявою щодо надання інформації про отриманий в Україні документ про загальну середню освіту, поданою у будь-який спосіб.

Крім цього, особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, має можливість оформити електронний запит на сайті ЄДЕБО mceclip0.png і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, зокрема, у формі електронної виписки із кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО.

Яку цільову підтримку надає держава для навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти?

Державна цільова підтримка надається у вигляді:

 • повної оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням;
 • часткової оплати навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;
 • соціальної стипендії - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання, згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів;
 • безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
 • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
 • безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою навчання.
Яким категоріям громадян надається державна цільова підтримка?

Державна цільова підтримка для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, надається: 

 • особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;
 • дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення АТО, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях;
 • дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі Революції Гідності, а також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;
 • дітям, зареєстрованим як ВПО.
Які документи підтверджують право на пільги для навчання?

Перелік таких документів:

 • посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка;
 • посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16- річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) встановленого зразка;
 • свідоцтво про народження дитини; довідка про взяття на облік ВПО встановленого зразка;
 • довідка про взяття на облік ВПО встановленого зразка;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка.
Як отримати довідку про навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти для подання її до військкомату?

Для отримання довідки про навчання необхідно звернутися до адміністрації закладу освіти. 

У разі, якщо профтех перебуває в зоні бойових дій, і не має зв'язку з адміністрацією закладу, потрібно звернутися до Департаменту освіти і науки відповідної Обласної військової адміністрації.

Додатково: Учнів і працівників закладів професійної освіти звільнили від призову під час мобілізації.

Як перевестися до закладу професійної (професійно-технічної) освіти в іншій області?

Учню (батькам або законним представникам) потрібно подати заяву до закладу професійної освіти, де він навчався або до Департаменту освіти і науки Обласної військової адміністрації (ОВА).

У заяві необхідно вказати професію та заклад, до якого учень хоче перевестися. 

Заяву можна подати в будь-який спосіб (через пошту; Telegram, Viber, WhatsApp тощо). Якщо немає змоги подати заяву до закладу освіти або Департаменту освіти і науки ОВА, її можна подати до закладу, куди учень планує перевестися або до Департаменту освіти і науки (за місцем розташування закладу). 

Як відновити втрачені документи про вищу освіту? Що робити, якщо документи про освіту втрачено чи пошкоджено, а заклад освіти, який їх видав, знаходиться на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій?
У разі втрати документа про вищу освіту, заклад освіти виготовляє дублікат документа про вищу освіту. Дублікати документа про вищу освіту та додатка до нього виготовляються та видаються за письмовою заявою особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, що подається нею особисто або через уповноваженого представника до закладу освіти, що видав документ про вищу освіту. 
Якщо заклад освіти, що видав документ, реорганізовано шляхом приєднання, злиття чи ліквідації, заява подається його правонаступнику. У разі відсутності правонаступника закладу освіти, що припинив свою діяльність, а також якщо заклад освіти не проводить освітню діяльність (анульовано ліцензію на здійснення освітньої діяльності, заклад освіти не переміщено з населеного пункту, що знаходиться на непідконтрольній українській владі території), заява подається до МОН, який визначає заклад освіти, що створює в ЄДЕБО замовлення, виготовляє та видає особі документ (дублікат документа) про вищу освіту.
У заяві про видачу дубліката зазначаються такі дані: 
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження;
 • серія (за наявності), номер, ким і коли видано документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 • РНОКПП (за наявності);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • місце проживання, телефон (за наявності) особи, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту;
 • найменування закладу освіти та рік його закінчення;
 • назва документа про вищу освіту, дублікат якого замовляється;
 • найменування спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми), причина замовлення дубліката документа про вищу освіту та інші відомості, які особа, на ім’я якої було видано документ про вищу освіту, вважає суттєвими для отримання дубліката.

Якщо заклад освіти був переміщений з тимчасово окупованої території України на підконтрольну українській владі територію або знаходиться поза зоною бойових дій, власник документа (або його представник) може звернутися до закладу освіти із заявою про видачу дубліката документа про освіту. Якщо у Вас немає можливості відновити освітній документ, Вам допоможе довідка про здобуту освітню кваліфікацію або період навчання у закладі освіти на основі даних, що містяться в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО та в інших джерелах. За можливості у довідці також будуть зазначені права на продовження навчання (академічні права). 

Для перевірки наявності необхідної інформації саме щодо Ваших документів і можливості отримати таку довідку, необхідно написати на електронну пошту centre@apostille.in.ua та надіслати копії або фото освітніх документів:

 • освітнього документа, який потрібно підтвердити;
 • попереднього і наступного освітнього документа та додатків до них;
 • інших освітніх документів.
Що таке грантова програма «Університети для України»?

Це програма допомоги українським науковцям, які зараз перебувають у кризовій ситуації через війну.

Як це працює?

Академічні дослідники і вчені в Україні можуть отримати одноразовий грант у розмірі 5000 доларів США для продовження їхніх досліджень під час війни. Для цього потрібно подати заявку через сайт U4U за посиланням: https://econ4ua.org/u4u-fellowships/

Щоб пройти відбір, кандидати мають продемонструвати:

 • факт отримання стипендії під час перебування в Україні (наприклад, публікації, зроблені до російського вторгнення під час роботи в українському закладі вищої освіти чи науково-дослідній установі);
 • бажання залишитися в Україні, підтверджене заявником;
 • план дослідження, що описує, як стипендія дозволить їм виконувати додаткові дії в рамках дослідження. 

Подати заявку можуть і ті науковці, які виїхали в іншу країну, але бажають повернутися в Україну. Цією ініціативою керує «Економісти для України» mceclip0.png та «Наука для України» mceclip0.png за інституційної підтримки фонду AI for Good Foundation mceclip0.png і фінансування, надане багатьма університетами США та Європи.

Безкоштовні онлайн-курси польської мови для школярів.

Проєкт Language Supp Ukrainа безкоштовно навчатиме українських дітей-переселенців польської мови. Головна мета – допомогти школярам подолати мовний бар’єр та інтегруватися до польської системи освіти. Подати заявку на курс можуть діти від 6 до 18 років.

Щоб записатися на курс, потрібно:

 1. Створіть обліковий запис на платформі LanguageSupp.org mceclip0.png .
 2. Пройти тест для визначення рівня володіння польською мовою.
 3. За результатом тесту, учень буде зарахований на відповідний курс (А1, А2 або В1).

Навчання проходить онлайн на платформі у групах до шести осіб двічі на тиждень. Урок триває півтори години. На вивчення рівня виділяється 12 тижнів, після чого дитина проходить тестування і в разі його успішності переходить на наступний рівень. 

Детальніше за посиланням: https://www.languagesupp.org/.

Що таке «The Education Equality Institute»?

На платформі UFU ви можете знайти ресурси, що допомагають із підвищенням кваліфікації. Один із них — The Education Equality Institute (TEEI).

Безкоштовні курси підвищення кваліфікації TEEI:

 • варіюються від вступних занять до спеціалізованого навчання;
 • поєднують самостійне навчання з заняттями під керівництвом викладачів, семінарами та наставництвом у співпраці з провідними компаніями та експертами;
 • підходять для будь-якого рівня навичок: від початкового до просунутого;
 • доступні українською, англійською, німецькою та норвезькою мовами.

Напрямки курсів підвищення кваліфікації TEEI різноманітні: веб-розробка, розробка програмного забезпечення, наука про дані, машинне навчання, автоматизація, HR, маркетинг, управління проектами, бізнес-аналітика, спілкування, резюме та співбесіди, навчання, підприємництво, фінанси, бізнес.

Ознайомитись з переліком курсів підвищення кваліфікації можна за посиланням: https://is.gd/ZDZlYm.

У TEEI також є програма наставництва, в якій експерти із предметів допомагають студентам у навчанні з підвищення кваліфікації. Допомога включає постійну підтримку, мотивацію та поради, як досягти своїх навчальних цілей.

Зареєструватися на програми підвищення кваліфікації та наставництва від The Education Equality Institute можна за посиланням: https://is.gd/qaRrnv.

Безкоштовні курси для переселенців від Prometheus.

Наразі на Prometheus доступні 7 безкоштовних курсів англійської:

 • Англійська для початківців. Elementary level (A1-A2) — 25 занять.
 • Англійська для кар'єрного зростання — тривалість 5 тижнів.
 • Англійська для медіаграмотності — тривалість 5 тижнів.
 • Англійська для бізнесу та підприємництва — тривалість 5 тижнів.
 • Англійська для журналістів — тривалість 5 тижнів.
 • Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика) — тривалість 5 тижнів.
 • Бізнес-англійська — тривалість 5 тижнів.

Детальніше про курси можна дізнатися за посиланням mceclip0.png .

Освітня платформа Prometheus також відкрила набір на безкоштовний онлайн-курс для внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили в Мінреінтеграції mceclip0.png .

ТУТ ВИ МОЖЕТЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО:

 • соціальні гарантії;
 • юридичні консультації;
 • медичне забезпечення;
 • працевлаштування;
 • освітy.

Курс допоможе іммігрантам швидше адаптуватися до нового середовища. Зареєструватися на курс можна за посиланням mceclip0.png .

Джерело: https://is.gd/RypFIl .

Безкоштовна освітня програма з електронної комерції для переселенців і ветеранів в Україні.

В Україні запустили освітню програму E-Export Intensive з електронної комерції, повідомляє Мінекономіки. Тут навчатимуть, як розпочати власну справу, відкрити магазин та здійснити перші продажі на платформах eBay, Etsy, Amazon, Shopify.

Програма розрахована на:

 • підприємців, які через війну вимушені перезапускати свій бізнес;
 • переселенців та ветеранів, які раніше не вели бізнес, але хотіли б розпочати власну справу.

Протягом червня та липня відбудеться серія практичних вебінарів, під час яких можна буде ознайомитися з усіма аспектами роботи в сегменті e-commerce, зокрема, експорту, та отримати практичні навички щодо збільшення продажів через ефективні промо активності.

Програма E-Export Intensive реалізована на базі проєкту Укрпошти Е-Export School за підтримки Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», компаній Payoneer і Disqover Agency.

Реєстрація на семінари : https://e-export.ukrposhta.ua/intensive/# .

Джерело : https://me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=2ae70321-81de-40d9-b7d1-cfcf0b46fcee&title=VUkrainiZapuskaiutEexportI.

Платформа Дія.Освіта дозволить українцям опанувати нові професії онлайн.

Міністерство цифрової трансформації запустило платформу Дія.Освіта. Тут можна як здобути корисні цифрові навички, так і опанувати нову професію з нуля.

Безкоштовне навчання проходить у таких форматах: освітні серіали, тести, симулятори, гайди, вебінари. Серед лекторів – експерти, відомі діячі та лідери думок.

Також на платформі можна пройти повний цикл здобуття професії:

 1. проходження профорієнтаційного тесту;
 2. вибір професії на основі рекомендацій;
 3. проходження навчання з практичними завданнями;
 4. отримання сертифікату;
 5. пошук вакансії у своєму регіоні.

Платформа Дія.Освіта : https://osvita.diia.gov.ua/
Джерело : https://t.me/mintsyfra/4078

Грант на навчання для студентів-переселенців “Come back home”.

Київська школа економіки (KSE) надає грант на навчання на бакалаврських програмах для українських студентів, що вимушено виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року та проживають там.

Грант покриває повну вартість навчання за 4 роки та частково проживання.

Доступне навчання на таких програмах:

 • бізнес-економіка;
 • економіка і великі дані;
 • програмна інженерія та бізнес-аналіз;
 • кібербезпека;
 • прикладна математика;
 • право;
 • інтернет речей;
 • психологія;
 • штучний інтелект.

Грант надається тим, хто отримав позитивне рішення грантового комітету та має 174-200 балів з тесту з математики та з тесту з англійської мови на ЗНО 2020 або на ЗНО 2021, або на НМТ 2022, або на НМТ 2023.

Грант «Come back home»: https://university.kse.ua/come-back-home-bachelor

Подача заявки на отримання ваучера на навчання онлайн для переселенців.

За інформацією Мінреінтеграції:

З 1 червня процедуру отримання ваучерів на освіту спрощено. Тепер достатньо заповнити онлайн-форму на сайті Держслужби зайнятості. Заявка буде опрацьована протягом 3 робочих днів.

Після ухвалення рішення про видачу ваучера працівник центру зайнятості здійснюватиме супровід особи до моменту підписання договору із закладом освіти. Нагадаємо, що ваучери на навчання можуть отримати ВПО працездатного віку. 

Він надає право безоплатно пройти навчання у закладах освіти, зокрема:

 • перепідготовку за робітничою професією,
 • підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або - магістра за іншою спеціальністю,
 • спеціалізацію чи підвищення кваліфікації.

Джерело: https://t.me/minre_ua/3488 .

Онлайн форма для отримання ваучера на навчання: https://voucher.dcz.gov.ua/ .

Як вступити до українського закладу освіти онлайн?

Крок 1

З 1 липня.

Зареєструйте електронний кабінет на сайті vstup.edbo.gov.ua.

Вкажіть:

 • логін (електронну пошту);
 • пароль;
 • серію та номер документа про освіту;
 • дані сертифікатів НМТ/ЗНО;
 • контактний номер.

Завантажте власне фото (не селфі) та зазначте за потреби документи про освіту чи сертифікати випускних іспитів минулих років.

Крок 2

Якщо ваша спеціальність передбачає проходження творчого конкурсу чи співбесіди, вони відбудуться:

 • з 7 до 18 липня – на бюджетну форму навчання;
 • до 31 липня – на контракт.

19-31 липня.

Подайте заяви на вступ.

Оберіть:

 • ступінь, який хочете здобути;
 • основу вступу;
 • спеціальність, конкурсну пропозицію, форму здобуття освіти, джерело фінансування.

Зазначте пріоритетність заяв на бюджет та завантажте мотиваційний лист.

Крок 3

До 5 серпня.

Відстежуйте зміну статусів заяв.

Отримавши рекомендацію до зарахування:

 • підтвердіть вибір місця навчання;
 • виконайте вимоги до зарахування;
 • укладіть договір на надання освітніх послуг.

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=607540318152451&set=pcb.607542694818880

Актуальні гранти на навчання.

1. Грант для українських студентів від Європейського центрального банку.

Українські студенти можуть отримати грант від Європейського центрального банку для фінансування навчання й інших пов’язаних із ним витрат.

Розмір гранту: 10 тисяч євро.

Кількість стипендіатів: 15.

Щоб пройти критерії відбору, учасник повинен:

 • мати громадянство України;
 • бути зарахованим (або планувати вступ) до магістратури з обчислювальної техніки, економіки, інженерії, права, статистики чи інших відповідних галузей (наприклад, математики, фінансів, політичних наук);
 • середня оцінка у навчанні на бакалавраті має бути від 80 балів.

Дедлайн: 4 серпня.

Для подачі на грант заповніть анкету на сайті Європейського центрального банку.

Сайт: https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/ukrainian-scholarship/html/index.en.html

Джерело: https://t.me/minre_ua/3723

2. Гранти на навчання від Київської школи економіки.

Київська школа економіки пропонує гранти для:

 • захисників, захисниць, їхніх дітей та внутрішньо переміщених осіб;
 • володарів високих балів, переможців учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів;
 • тих, хто вимушено виїхав за кордон після 24 лютого та проживає за кордоном.

Гранти повністю покривають вартість навчання і частково проживання. Для кожної категорії заявників є окрема аплікаційна форма.

Дедлайн подачі заявок: до кінця липня.

Деталі можна знайти на сайті Київської школи економіки.

Веб-сайт: https://university.kse.ua/grants

Джерело: https://t.me/minre_ua/3718

Гаряча лінія МОН. Консультації для вступної компанії.

Нещодавно розпочала роботу консультативна телефонна лінія МОН за номером 0 (800) 50-45-70, а також електронна пошта vstup2023@mon.gov.ua, на яку прийматимуть звернення громадян.

Під час усієї вступної кампанії (23 червня – 11 серпня 2023 року) працюватимуть експерти Міністерства, які забезпечуватимуть контроль за проведенням вступу, консультуватимуть громадян та оперативно реагуватимуть на можливі факти порушень.

Крім того, можна звертатися за телефоном урядової гарячої лінії 1545 та 0 800 50 44 25 – для осіб із ТОТ, а за посиланням – ознайомитися з інформацією щодо освітніх центрів «Крим – Україна» та «Донбас – Україна».

Джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/vstupna-kapaniya-2023-pochala-pracyuvati-garyacha-liniya-mon

Безкоштовне онлайн-навчання для родин переселенців.

Діти із Сумської, Чернігівської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей, Бучанського району Київської області, а також діти або родичі військових, які мають статус учасників бойових дій у війні з росією, можуть безкоштовно отримувати освітні послуги в онлайн-форматі.

Діти, один з батьків яких загинув або отримав важке поранення під час війни, можуть безкоштовно навчатися в очному форматі у місті Києві.

Зараз у закладі безоплатно навчаються 350 учнів із різних куточків України та світу. Деякі з них перебувають на тимчасово окупованих територіях, але продовжують здобувати українську освіту.

Детальніше про умови навчання за посиланням: https://online.olginsky.com.ua/online-navchannya-na-platformi/

Перелік корисних платформ та програм для навчання:

1. Learning Passportmceclip0.png - онлайн-платформа з бібліотекою якісних навчальних матеріалів для неформальної освіти, яка може слугувати доповненням до формальних освітніх програм. Тут для дітей зібрано ігри, подкасти, книги, оповідання, казки, уроки української мови тощо. Є також курси для батьків та педагогів, такі як курс з безпеки психічного здоров’я.

2. Osvitanow.org mceclip0.png - пропонує батькам можливість вибору відповідної онлайн-платформи для навчання дитини. Сайт розроблено у партнерстві з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за підтримки Міністерства освіти і науки України.

3. TED mceclip0.png - безкоштовний телеграм-канал з всебічного розвитку українців.

4. Громадський центр "Волонтер" mceclip0.png - безкоштовні курси для підлітків та батьків онлайн.

5. Проект UA EDU HUB mceclip0.png від Міністерства Освіти і науки України — безкоштовні освітні програми в різних містах України.

6. Платформа в Дія mceclip0.png, яка дозволяє опанувати будь-яку професію з нуля: курси, відео, усі матеріали. Більше за посиланням: https://instagram.com/p/CsW2GnUAfZp/

7. Громадський простір mceclip0.png - платформа конкурсів, грантів та безкоштовних можливостей для молоді.

8. Велика ідея mceclip0.png - платформа конкурсів, грантів та безкоштовних можливостей для молоді.

9. Мріємо та діємо разом mceclip0.png - платформа конкурсів, грантів та безкоштовних можливостей для молоді.

Стипендійні бази програм для українців за кордоном.

1. Chevening mceclip0.png – програма стипендій для магістрів, яку фінансує Британський уряд. Серед бенефітів програми: повне фінансування, доступ до найбільш якісної освіти в світі, унікальні можливості для побудови нетворкінгу, можливість пізнати культуру Британії краще. Набір на програму на 2024/2025 роки починається в серпні 2023-го року. 

2. Fulbright mceclip0.png – програма стипендій студентів, викладачів, вчених, яку фінансує Уряд США. Українці можуть отримати стипендії для навчання та досліджень в США. Студенти можуть подати заявку на участь в програмі щороку до 16 травня. 

3. Eiffel Excellence Scholarship mceclip0.png – програма стипендій для магістрів та докторантів, яку фінансує Французький уряд. Отримати стипендії для навчання у Франції можна в будь-якій галузі знань. Однак, є  обмеження по віку учасників програми: для магістрів до 25 років, для докторантів — 30. Набір на програму відкривають восени. 

4. Swiss Government Excellence Scholarships mceclip0.png – програма стипендій для магістрів та докторантів, яку фінансує Швейцарський уряд. Програма має два типи стипендій: дослідницькі та арт-стипендії (для студентів, які вивчають мистецтво). Набір на програму починається на початку серпня. 

5. Holland Scholarship mceclip0.png: програма стипендій для студентів, яку фінансує уряд Нідерландів. Отримати стипендії для навчання можна на бакалаврському та магістерському рівнях в Нідерландах. На сайті потрібно обрати університет, який бере участь в програмі та слідкувати за датами подачі заявки, щоб перевірити, коли саме старт подачі.

6. Німецька служба академічних обмінів (DAAD) mceclip0.png - фінансує з коштів Федерального міністерства закордонних справ (AA) програму “Україна майбутнього – стипендіальна програма для біженців з України в університетах Німеччини”.

7. Union Forum / Спілка Форум mceclip0.png - можливості для молоді: ESC, EVS, міжнародні волонтерські табори, Erasmus+ Youth Exchanges з 1991 року.

8. Flex mceclip0.png - найвідоміша стипендія для вступу до США для укр. шкільників.

9. Ukraine Global Scholars (UGS) mceclip0.png - українська стипендійна програма для навчання в найкращих коледжах світу (Зокрема: вступ до США) https://www.ugs.foundation/ua

Джерело: https://lexukraine.com.ua/stipendiy-v-universitetah-evropi-dlya-ukrayncziv/

Чатбот від Міністерства Освіти України.

Там можна дізнатись будь-яку інформацію про вступ та необхідні документи або задати інші важливі питання http://t.me/EducationUaBot.

Програма підтримки дитячого відпочинку від Міністерства Соціальної Політики.

1 червня уряд запустив програму монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку за принципом «гроші ходять за дитиною».

Відтепер держава виплачуватиме батькам кошти, на які ті зможуть самостійно придбати путівку для дитини у табір оздоровлення і відпочинку. Щоб отримати кошти, батькам (або особам яка його/її замінює) достатньо відкритки спеціальну картку в «ПриватБанк», на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину.

Далі – обрати табір в карпатському регіоні з переліку закладів вищої категорії і придбати путівку.

Наразі батьки можуть самостійно перевірити себе у переліку отримувачів коштів, а також обрати та забронювати путівку до закладу оздоровлення та відпочинку за посиланням: https://bit.ly/43AAKVj

Детальна інформація тут: https://bit.ly/3otJP3v

Можливості для школярів (програми та гранти).

За посиланням mceclip0.png ви можете ознайомитись з довгостроковими,  короткостроковими та академічними програмами, грантами для проєктів, корисним переліком організацій та ресурсів. 

Реєстрація дитини, що народилась на ТОТ.

Батькам або родичам дитини необхідно надіслати на електронну адресу birth@cv.minjust.gov.ua заяву та копії (скан або фото) необхідних документів.

Перелік документів, які потрібно подати для реєстрації народження дитини:

 1.  Заяву про реєстрацію народження (довільна форма), в якій зазначено про: дитину (прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, стать, дату народження, місце народження); матір та батька (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, громадянство, зареєстроване місце проживання (за наявності), реквізити паспорта).
 2. Паспорта батьків (одного з них) та заявника (у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою).
 3. Свідоцтво про шлюб (за наявності).
 4. Медичний документ, що є підставою для реєстрації народження: медичне свідоцтво про народження; довідка, виписана медичним працівником, присутнім під час пологів або який проводив перший огляд новонародженого.

Після реєстрації народження на електронну пошту заявників надійде копія свідоцтва про народження дитини.

Для отримання оригіналу документа родичам або їхнім представникам (за довіреністю) необхідно звернутися до будь-якого відділу РАЦС на підконтрольній Україні території, надавши оригінали документів.

Більш детальну інформацію можна прочитати в джерелі за посиланням: https://is.gd/X8HEGj .

Що потрібно знати батькам школярів, які перебувають за кордоном?

З 1 вересня для українських дітей за кордоном почали діяти зміни в навчальній програмі.

За словами прем`єр-міністра Дениса Шмигаля, учні вивчатимуть українську шкільну програму дистанційно 6-8 годин на тиждень. Решту предметів діти вивчають у тих школах, де навчаються. Ця частина навчання буде зарахована їм автоматично.

Також за даними Міністерства освіти і науки України:

 • спрощено систему перезарахування на решту навчальних дисциплін;
 • розроблено спеціальну освітню програму «Глобальна Україна»;
 • нова форма навчання дітей за кордоном діє лише в окремих віддалених школах кожного регіону, а це означає, що навантаження на вчителів і класи, де вони можуть працювати повний або змішаний, зменшується.
Джерело mceclip0.png .
Організації в Україні, що надають різнобічну допомогу родинам з дітьми.

Gate to Ukraine

Gate to Ukraine — платформа, що дає змогу людям зі всього світу допомагати українським сім’ям.

Ми надаємо допомогу людям із зони активних бойових дій, а також деокупованих/окупованих територій, у яких є принаймні одна неповнолітня дитина.

Для отримання допомоги необхідно заповнити форму за посиланням: https://gate.org/get-help/

Після отримання заявки, її перекладають на англійську та розміщують на сайті. Коли донація надходить у відповідь на запит, кошти надсилають на карту або банківський рахунок. Після отримання коштів Gate to Ukraine просить записати коротку відео-подяку для вашого спонсора.

Проєкт психологічної підтримки ПОРУЧ

Проект ПОРУЧ — це онлайн та очні групи психологічної підтримки для підлітків та батьків, чиє звичне життя зламала війна.

Психологи працюють для того, щоб досвід кожного та кожної не залишився непереборною травмою на все життя.

ПОРУЧ — спільний проект Міністерства освіти і науки України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГО «ВГЦ «Волонтер».

https://poruch.me/

Клуб Добродіїв

Клуб Добродіїв допомагає:

 • родинам з неповнолітніми дітьми ( до 17 років включно), які виїхали з прифронтових районів і тимчасово окупованих територій;
 • родинам з неповнолітніми дітьми (до 17 років включно), які залишаються в прифронтових районах;
 • особам, які самостійно виховують неповнолітніх дітей (до 17 років включно) – одинокі мами, татусі, опікуни.

Приблизно раз на місяць фонд відкриває анкету, заповнивши яку заявники можуть отримати допомогу. Допомога може різнитись залежно від потреб дітей.

Дізнатись про відкриття анкети можна на сторінках Клубу Добродіїв: https://www.facebook.com/dobrodiy.club/posts/pfbid0Gtr5JSZhVopLVeW1diXTt7axo4CvvPt9JP5E3xSWBTQCkvobkorPWLz1Nypgh6nPl.

LEVCHYK SPECTRUM HUB (Львів)

Фонд “Майбутнє для України” відкрив LEVCHYK SPECTRUM HUB для дітей із розладами спектру аутизму, які виїхали із зони бойових дій.

Заняття проводяться індивідуально та на підставі наданих батьками документів, які підтверджують діагноз РСА. Допомога безкоштовна.

https://levchyk.com.ua/

Перелік шкіл, в яких дистанційно можуть навчатись діти, що зараз перебувають за кордоном.

МОН оприлюднило перелік шкіл, в яких можуть навчатись діти, що зараз перебувають за кордоном і навчаються одночасно в школі країни перебування та Україні.

В таких школах діти мають право вивчати лише предмети українознавчого компоненту:

 • українську мову;
 • українську літературу;
 • історію України.

Це дозволить уникнути подвійного навантаження від паралельного навчання в українській та зарубіжній школах. Батьки можуть обрати для дитини і іншу форму навчання: сімейну чи екстернат.

Учнів тимчасово переведуть до класів для вивчення українознавчих предметів і вони зможуть продовжити навчання у своїх школах після повернення до України або у разі бажання знову навчатися на стандартній дистанційній, сімейній формах чи екстернаті. МОН розробляє технічну можливість цього.

Перелік шкіл, у яких формуватимуться класи для вивчення українознавчого компоненту, можна переглянути за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/news/vivchennya-ukrayinoznavchogo-komponenta-ditmi-za-kordonom-perelik-shkil

Вступ учнів з тимчасово окупованих територій до вишів за співбесідою.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій у 2024 році зможуть вступити до українських вишів за співбесідою, без складання національного мультипредметного тесту (НМТ).

Також наступного року на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій не проводитимуть НМТ та вступні іспити до магістратури.

Для вступу учням треба звернутися до освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», які допомагають людям із тимчасово окупованих територій вступити до українських вишів.

https://t.me/minre_ua/4255