Інформація на цій сторінці зібрана з публічних ресурсів.

Як отримати статус безробітного?

Статус безробітного надається особам, зазначеним у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення». mceclip0.png .

До таких осіб належать:

 • особи працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готові та здатні приступити до роботи;
 • особи з інвалідністю, які не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку та отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;
 • особи, молодші 16-річного віку, які працювали і були звільнені у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, зокрема припиненням або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності (штату) працівників;
 • одинока мати (батько), яка (який) здійснює догляд за дитиною з інвалідністю та один з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновитель, опікун, піклувальник дитини з інвалідністю підгрупи А, які відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” мають право на призначення надбавки на догляд за дитиною.

Статус безробітного надається зазначеним у частині першій цієї статті особам за їх особистою заявою (у тому числі поданою засобами електронної ідентифікації) у разі відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи місця перебування.

Отримати такий статус можна в: обласних, міських, районних, міськрайонних центрах зайнятості або філії регіонального центру зайнятості.

ВПО для отримання статусу безробітного звертаються до центру зайнятості за місцем проживання із заявою про надання статусу безробітного.

Під час воєнного стану особа, яка перебуває на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), може звернутися до будь-якого центру зайнятості будь-якими доступними їй засобами комунікації, у тому числі електронними, із заявою про надання статусу безробітного.

Замовити послугу можливо, залишивши заявку на послугу онлайн на сайті mceclip0.png .

Результати послуги заявник може отримати особисто або на сайті mceclip0.png .

Які документи потрібно подати для отримання статусу безробітного?

Для отримання статусу безробітного знадобиться такий перелік документів:

 1. Заява про надання (поновлення) статусу безробітного (в тому числі електронна форма).
 2. Паспорт громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану).
 3. Посвідка на постійне проживання або посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист (подають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, визнані в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, яким надано в Україні притулок чи тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію).
 4. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті громадянина України) або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у тому числі у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.
 5. Трудова книжка (за наявності) або цивільно-правовий договір, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (відомості електронної трудової книжки), або документ, що підтверджує припинення останнього виду зайнятості.
 6. Документ про освіту або його дублікат (за наявності такого документа або дубліката).
 7. Заява про припинення трудового договору на ім’я роботодавця (подається внутрішньо переміщеними особами, а також особами, які під час воєнного стану перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та мають зареєстроване або задеклароване місце проживання або останнє місце роботи (останній вид зайнятості) на зазначених територіях, у разі відсутності документів, що підтверджують факт звільнення, для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю і соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.
 8. Військово-обліковий документ, в якому зазначена дата взяття на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповідно до законодавства (подається військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової служби), які звільнені із служби за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію).
 9. Військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися із строкової військової служби, для військовозобов’язаних осіб під час воєнного стану у зв’язку з мобілізацією.
 10. Довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства (подається членами особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які є внутрішньо переміщеними особами, проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, закінчили або припинили навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти), звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчання чи звільнення із служби).

У разі відсутності під час воєнного стану у ВПО, а також осіб, які перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), документів, необхідних для реєстрації їх як безробітних, центр зайнятості отримує відомості про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у державних реєстрах.

Як припинити реєстрацію безробітного за заявою безробітного?

Подати заяву для припинення реєстрації безробітного можна:

 • в міському, районному, міськрайонному центрах зайнятості або філії регіонального центру зайнятості;
 • подати заяву за допомогою мобільного додатку Порталу Дія або електронних сервісів Державної служби зайнятості: www.dcz.gov.ua.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті: https://bit.ly/38EC9Di.

Документи, що необхідні для отримання послуги:

 • заява про припинення реєстрації.

Така заява має містити інформацію:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • найменування центру зайнятості, в якому особа зареєстрована;
 • підстава для припинення реєстрації;
 • дата припинення реєстрації.

Особа несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у поданій заяві.

Центр зайнятості припиняє реєстрацію безробітного, зокрема, з дня подання зареєстрованим безробітним заяви про припинення реєстрації.

Де я можу отримати юридичну допомогу з питань працевлаштування?

Кампанія соціальної взаємодії "Знай свої права" mceclip0.png, започаткована Міжнародним Комітетом Порятунку (IRC), підвищує рівень обізнаності щодо прав працівників серед українських переселенців у Польщі. Головна мета кампанії – ознайомити українців з особливостями польського ринку праці, підвищити їхню впевненість під час пошуку роботи та сприяти працевлаштуванню.

Згідно з дослідженням ринку праці проведеним IRC, торік 70% опитаних біженців з України визначили пошук роботи як найбільш нагальну потребу. Оскільки війна поки не закінчується, люди, які знайшли безпечний прихисток у Польщі, і досі кажуть, що забезпечення стабільного джерела доходу залишається однією з головних проблем. Проте часто незадовільні умови праці, до яких належать: нижча від мінімального рівня зарплата, відсутність правового захисту, нерегламентований графік роботи, а в деяких випадках невиплати чи інші форми зловживань — це головні бар’єри, які заважають біженцям знайти безпечне і стабільне працевлаштування в Польщі. Погіршує ситуацію ще той факт, що більшість біженців із України становлять жінки, що ускладнює процес пошуку гідної праці.

Потреба знайти надійну роботу має вирішальне значення, особливо з огляду на нещодавні зміни до законодавства про біженців mceclip0.png, що набрали чинності у березні. Люди, які вимушені були покинути Україну, тепер мають покривати частину витрат на проживання у колективних притулках. IRC попереджає, що зміни можуть вплинути на найбільш вразливі групи і змусити деяких людей передчасно повернутися в Україну, попри те, що ситуація з безпекою залишається нестабільною. Також, ймовірно, люди будуть змушені вдаватися до небезпечних варіантів працевлаштування та йти на інші ризики, які дають тимчасові кошти для виживання, але можуть серйозно підірвати довгостроковий добробут та безпеку людей.

IRC надасть базову інформацію про те, де шукати послуги, які типи контрактів існують у Польщі та які зобов'язання має роботодавець перед працівником, а також корисні джерела та контакти для отримання додаткової інформації або юридичної підтримки від партнерів, з якими ми співпрацюємо. Ми прагнемо охопити українську аудиторію у Польщі, а також тих, хто ще перебуває в Україні, але думає про виїзд з країни, щоб допомогти їм вдаватися до більш виважених рішень. Задля цього ми співпрацюємо з низкою українських лідерів громадської думки, щоб висвітлити як деталі законодавства, так і історії людей, які вже працюють в рамках чинного правового поля.

Детальніше на сайті rescue.org/Знайте-свої-права-Польща mceclip0.png

____________21042023.jpg

Проект «Women For The Future». Чим він корисний українським жінкам?

Women For The Future (@happymonday.ua) — проєкт, що допомагає українкам, які втратили роботу і дохід внаслідок війни, знайти нові можливості для працевлаштування та професійного розвитку.

На сайті Women For The Future можна переглянути багато корисних лекцій та воркшопів. Серед них:

 • як планувати життя в умовах війни та постійних змін;
 • стратегія і тактика пошуку роботи під час війни;
 • як скласти ефективне резюме та підготуватися до проходження співбесіди;
 • де шукати роботу: огляд ресурсів та рекомендації з їх використання;
 • та багато інших.

Крім того, до перегляду доступні курси лекцій, що стосуються фінансової грамотності, управління часом, SEO та лінкбілдингу, рекрутингу, IT-професій тощо.

Детальніше за посиланням: https://is.gd/PYFgAs mceclip0.png .

Де можна знайти роботу в Україні?

Платформи та сайти пошуку роботи:

 1. Work.Ua mceclip0.png . Одна з найпопулярніших платформ пошуку роботи до війни.
 2. grc.ua mceclip0.png . Відомий ресурс, який щодня публікує сотні вакансій.
 3. Robota.ua mceclip0.png . Додано розділ «Вакансії для виграшу».
 4. Jooble mceclip0.png . Робота за різними графіками та напрямками, близько 80 тисяч вакансій.
 5. Jobs.Dou mceclip0.png . Вакансії IT компаній.
 6. Upwork mceclip0.png . Вакансії для фрілансерів.
 7. Fiverr mceclip0.png . Для фахівців творчих напрямків, фрілансерів.
 8. в-тилу.роб mceclip0.png . Ви також можете запропонувати свою допомогу тут.
 9. UA Таланти mceclip0.png . Некомерційна платформа пошуку роботи.
 10. viyna.net mceclip0.png . Агрегат сайтів пошуку роботи. Тут можна шукати роботу як у різних країнах, так і за різними спеціальностями.

Телеграм-канали для пошуку роботи:

 1. Job now: Україна mceclip0.png . Робота для всіх спеціальностей та напрямків.
 2. Good job mceclip0.png . Вакансії в Україні та за кордоном, мовні курси, поради як скласти резюме.
 3. Резюме Вакансії mceclip0.png . Креативні вакансії, волонтерські пропозиції.
 4. Happy Monday mceclip0.png . Вакансії, рекомендації.
 5. Команда Зайченко mceclip0.png . Вакансії для журналістів, дизайну, маркетингу, IT.
 6. Remote Jobmceclip0.png . Англомовний канал з вакансіями в сфері дизайну та продажів.
 7. Lobby X mceclip0.png . Можливості роботи та волонтерства в Україні.

Джерело інформації: https://tsn.ua/ukrayina/de-i-yak-znayti-robotu-v-ukrayini-pid-chas-viyni-vakansiyi-korisni-posilannya-2010688.html

Як переселенцям підтвердити професійну кваліфікацію?

Щоб працевлаштуватися на новому місці, переселенці мають підтвердити свою кваліфікацію. Але що робити, якщо документи про освіту чи попередню роботу втрачено? Повідомили у Мінреінтеграції.

Щоб підтвердити професійну кваліфікацію, потрібно:

 • подати до кваліфікаційного центру відповідну заяву з додатками;
 • пройти співбесіду у кваліфікаційному центрі;
 • пройти процедуру оцінювання у кваліфікаційному центрі;
 • отримати сертифікат встановленого зразка про присвоєння/підтвердження повної або часткової професійної кваліфікації;
 • після отримання сертифікату ви зможете офіційно працевлаштуватися за відповідною професією.

Перелік кваліфікаційних центрів: https://data.nqa.gov.ua/qualification-centers/

Джерело : https://t.me/minre_ua/3247.

Послуги із працевлаштування, які доступні для ВПО.

За інформацією Мінреінтеграції:

 • Єдиний портал вакансій
  Українці можуть переглядати пропозиції з працевлаштування на Єдиному порталі вакансій.
 • Професійне навчання за робітничими професіями
  Переселенці можуть пройти навчання за робітничими професіями, організоване Державною службою зайнятості. Воно здійснюється на замовлення роботодавця або для людини, яка планує почати власну справу.
 • Ваучери на навчання
  Переселенці можуть отримати ваучер, що повністю або частково оплачує вартість навчання у закладах освіти на певних професіях і спеціальностях.
 • Гранти для створення або розвитку власної справи
  Проєкт єРобота супроводжує дві грантові програми для ВПО: «Власна справа» і «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу». Головною умовою їх отримання є створення нових робочих місць.

Єдиний портал вакансій: https://jobportal.dcz.gov.ua/

Графік формування навчальних груп за робітничими професіями: https://docs.google.com/document/d/1q2rBf9WISNFzYXiLQNBzIB9wl7y91LlnefMFMTOsFQk/edit#bookmark=id.3yoiuvt9k2uo

Ваучери на навчання: https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery

єРобота: https://diia.gov.ua/services/categories/biznesu/yerobota

Джерело: https://minre.gov.ua/2023/05/18/poslugy-iz-praczevlashtuvannya-yaki-dostupni-dlya-vpo/

Гаряча лінія для релокованого бізнесу в Україні.

Для релокованих підприємств у Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях створили телефонну гарячу лінію.

Послуга доступна для:

 • представників переміщеного мікро-, малого та середнього бізнесу;
 • внутрішньо переміщених осіб, які хочуть розпочати підприємницьку діяльність.

Співробітники кол-центру оброблятимуть запити та передаватимуть їх експертам. Ті зі свого боку надаватимуть безкоштовні консультації за такими темами:

 • ведення бухгалтерії;
 • відкриття та перереєстрація бізнесу;
 • залучення ресурсів;
 • написання бізнес-планів;
 • заповнення грантових заявок;
 • юридичні аспекти ведення бізнесу;
 • експорт;
 • протидія форс-мажорним обставинам.

Телефон гарячої лінії: +38 099 011 15 53.

Час роботи: з понеділка по п’ятницю – з 9:00 до 17:00; субота та неділя – вихідні.

Проєкт реалізовано Агенцією регіонального розвитку Луганської області в межах Програми ООН за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Джерело: https://t.me/minre_ua/3350 .

Куди ВПО звертатися для пошуку роботи?
 • Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості. Наразі на сайті розміщено понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні (https://jobportal.dcz.gov.ua/).
 • Ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення в областях. Тут переселенцям допоможуть інтегруватися у нові громади.
 • Місцеві центри зайнятості. Вам нададуть підтримку на всіх етапах пошуку роботи, проконсультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання.
 • Недержавні служби пошуку роботи. Це такі ресурси, як Work.ua, Robota.ua, Jooble.org, Jobs.ua, Olx.ua та інші.
 • Урядова програма єРобота. Для переселенців доступні грантові програми «Власна справа» чи «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу». Деталі: https://v.gd/s8kGU0.

Щоб посилання було активним, скопіюйте його, зайшовши з компʼютера чи ноутбука, або ж введіть вручну в пошуковій стрічці вашого браузеру (для зручності ми скоротили посилання до шести символів після https://v.gd/).