Інформація про законний в'їзд та проживання

Як виїхати з окупованої території?

Виїхати з окупованої території громадянам України можливо:

 • через адміністративну межу (контрольні пункти в’їзду-виїзду, на яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль);
 • через лінію зіткнення (гуманітарні коридори, організовані представниками державних органів), а також у будь-який інший доступний для них спосіб.

Важливо: пред’явити будь-який документ, що засвідчує особу (паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; службовий паспорт; свідоцтво про народження тощо).

Детальніше:
Людей, що прибули на одну з вищеперерахованих зон без документів – передають представникам Національної поліції для проведення перевірки.

Виїзд іноземців та осіб без громадянства з тимчасово окупованої території може здійснюватися в порядку, передбаченому Конвенцією ООН про статус біженців. mceclip0.png .

Виїзд з деяких тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей здійснюється через контрольні пункти в’їзду-виїзду з деякими особливостями на підставі дозволу:

 • громадянами України, які не досягли 14-річного віку, - за умови пред’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід;
 • громадянами України віком від 14 до 16 років - за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон в супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, на підставі дозволу фізичній особі, виданого особі, що здійснює супровід;
 • громадянами України, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України внаслідок постійного проживання на тимчасово окупованих територіях або в яких відсутній паспорт громадянина України у зв’язку із втратою/викраденням, - за умови пред’явлення свідоцтва про народження (для громадян України, які не досягли 16-річного віку) або будь-якого іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС. Зазначені обставини перевіряються координаційним центром під час видачі дозволу фізичній особі;
 • громадянами України, які не мали можливості внаслідок постійного проживання на тимчасово окупованих територіях здійснити вклеювання до паспорта громадянина України зразка 1994 року фотокартки після досягнення 25- чи 45-річного віку, - за умови пред’явлення такого паспорта громадянина України;
 • громадянами України, які не досягли 16 років, які внаслідок народження та постійного проживання на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі, не мали виданого свідоцтва про народження - за умови пред'явлення особи (особами), які супроводжують громадян України, які не досягли 16 років, паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон. виїзду з тимчасово окупованих територій та документів, що підтверджують факти народження громадян України, які не досягли 16-річного віку, на підставі дозволу, виданого фізичній особі, яка здійснює супровід.

У разі виявлення уповноваженою посадовою особою органу охорони державного кордону дитини віком до 16 років без супроводу в забороненій зоні контрольного пункту пропуску в’їзду-виїзду уповноважені посадові особи підрозділу охорони державного кордону надають такій особі дозвіл на виїзд з тимчасово окупованої території. території України та невідкладно (протягом 24 годин) повідомити про таку дитину до Національної поліції, СБУ та забезпечити передачу дитини органам опіки та піклування за місцем виявлення для забезпечення соціального захисту.

У разі виїзду з тимчасово окупованих територій осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі та у яких відсутні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, такі особи передаються представникам Національної поліції для встановлення особи.

Хто такі внутрішньо переміщені особи?

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) – це громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Навіщо потрібна довідка переселенця?

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Наявність довідки дає можливість:

 • отримувати щомісячну адресну допомогу;
 • переоформити соціальні виплати, пенсію;
 • влаштувати дитину в садок/школу;
 • отримати доступ до медичного обслуговування тощо.
Хто може отримати довідку ВПО?

Довідку ВПО можуть отримати такі категорії:

 • повнолітні або неповнолітні внутрішньо переміщені особи;
 • малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена (через звернення законного представника);
 • військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» mceclip0.png, на дату їх виникнення;
 • студенти, які мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття з реєстрації мають право на отримання довідки, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання через обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» mceclip0.png;
 • особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» mceclip0.png на дату їх виникнення, після звільнення мають право на отримання довідки, якщо не бажають повертатися до попереднього місця проживання;
 • особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок агресії рф. Даний факт має бути підтверджений відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири);
 • неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання (якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб);
 • особи, які після введення воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 mceclip0.png «Про введення воєнного стану в Україні», перенесені з території, де ведуться бойові дії;
 • особи, в яких задеклароване/зареєстроване місце проживання розташоване поза межами території на якій проводяться бойові дії, але такі особи: 1) перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території, де проводяться бойові дії; 2) сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території, де проводяться бойові дії.
Куди звертатися для постановки на облік як ВПО?

Для отримання довідки ВПО можна звернутися до компетентних органів, зокрема:

 • центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи);
 • виконавчі органи місцевої ради;
 • Департамент соціального захисту населення місцевої державної адміністрації;
 • портал та мобільний застосунок “Дія”.
Яка інформація вказується в заяві на отримання статусу ВПО?

Така заява містить інформацію про:

 • прізвище, ім'я та по батькові;
 • громадянство;
 • дата та місце народження;
 • стать;
 • відомості про малолітніх, неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з ним (у разі необхідності);
 • відомості про законних представників, які супроводжують малолітню дитину, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена;
 • відомості про зареєстроване і фактичне місце проживання;
 • адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручатися офіційна кореспонденція, та контактний номер телефону;
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • відомості про наявність інвалідності та потреби в технічних та інших засобах реабілітації;
 • відомості про місце навчання / виховання дитини (найменування закладу);
 • відомості про працевлаштування, освіту, спеціалізацію професійної освіти, посаду, професію.
Які документи подаються разом із заявою?

Перелік документів для отримання ВПО:

 • паспорт громадянина України;
 • свідоцтво про народження дитини (за необхідності);
 • інший документ, що посвідчує особу та підтверджує спеціальний статус заявника;
 • довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН);
 • номер картки «єПідтримка» або банківського рахунку за стандартом IBAN;
 • докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (у випадку відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення).

Документом, який підтверджує факт проживання на території, з якої здійснилося переміщення внаслідок війни, може бути військовий квиток, трудова книжка, документ про наявність рухомого або нерухомого майна, документ про освіту (шкільний атестат, диплом технікуму / коледжу / університету / тощо), довідка з місця навчання, документ про влаштування дитини до дитячого садку / прийомну сімʼю / дитячий будинок, документ про встановлення опіки або піклування, медичні документи, фото- та відео-матеріали, та ін.

З яких причин можуть відмовити у видачі довідки переселенця?

Відмова у видачі довідки можлива у випадку:

 1. якщо заявник не має запису про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території;
 2. у державних органів є факти про подання неправдивих відомостей з ціллю отримання довідки;
 3. особа втратила документи, що посвідчують його особу (в такому разі необхідно спершу відновити документи, а потім стати на облік).
З яких причин можуть скасувати дію довідки переселенця?

Довідка може бути скасована якщо внутрішньо переміщена особа:

 • подала заяву про відмову від довідки;
 • вчинила злочин (порушила закон України)
Обов'язки внутрішньо переміщеної особи.

Внутрішньо переміщена особа зобов'язана:

 • дотримуватися Конституції і законів України, інших актів законодавства;
 • повідомляти про зміну місця проживання до компетентного органу за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття на нове місце проживання;
 • в разі добровільного повернення в покинуте місце постійного проживання ВПО зобов'язана повідомити про це компетентний орган місцем отримання довідки не пізніше ніж за три дні до дня від'їзду ;
 • якщо встановлено, що ВПО надала завідомо неправдиві відомості для отримання довідки переселенця. У цьому випадку людина повинна відшкодувати всі фактичні витрати, понесені державним і місцевим бюджетам в результаті реалізації прав внутрішньо переміщеної особи.
Як отримати довідку ВПО онлайн?

Алгоритм дій:

 1. На Порталі Дія зареєстрований користувач переходить в розділ → Послуги.
 2. Обирає послугу — Статус ВПО.
 3. Вказує своє поточне місце перебування.
 4. Надає одноразовий доступ до геолокації та підтверджує її. Важливо бути в радіусі 5 км від вказаної адреси на попередньому кроці.
 5. Рахунок підтягується автоматично, якщо їх декілька, користувач обирає з наявних.
 6. На останньому кроці вказує потреби, щоб проінформувати державу.
 7. Підтверджує або змінює контактні дані: мобільний номер телефону та електронну пошту. Дані автоматично беруться з BankID користувача.
 8. Перевіряє та підтверджує персональні дані.
 9. Очікує на опрацювання заяви.

В усіх управліннях соціального захисту населення можна оформити довідку та допомогу ВПО у Дії. Тож не обов’язково мати з собою фізичні документи чи їх копії. Достатньо поділитись необхідними документами у кілька кліків через Дію.

Щоб поділитись копією документа з додатку Дія, потрібно:

 • зайти у застосунок "Дія";
 • натиснути на документ, яким потрібно поділитись;
 • вибрати штрихкод;
 • надати працівнику управління соцзахисту;
 • зчитати штрихкод;
 • підтвердити запит на передачу копій документів у застосунку.

Шеринг документів допоможе уникнути помилок при внесенні ваших персональних даних у базу та пришвидшить обслуговування.

Що таке ДІЯ? Як там зареєструватись через NFC?

Дія — це застосунок в якому всі потрібні документи доступні в одному місці, у смартфоні.

Реєстрація:

 • на головному екрані застосунку Дія натисніть на іконку NFC;
 • сфотографуйте зворотну сторону ID-картки або сторінку біометричного закордонного паспорта, де міститься інформація про вас;
 • прикладіть документ до смартфона;
 • підтвердьте свою особу через PhotoID;
 • вигадайте та підтвердіть код для входу в застосунок.

Посилання для скачування додатку:

 1. App Store mceclip0.png
 2. Playmarket mceclip0.png
Чи можна виїхати з України за кордон з закордонним паспортом у Дії?

У Державній прикордонній службі зазначили, що є лише один можливий варіант перетину українського кордону з електронним паспортом у Дії: коли громадянин України прибув в український пункт пропуску без звичайного закордонного паспорта, але має цей документ у застосунку.

Проте навіть у цьому випадку в’їзд в Україну проводиться в персональному порядку.

В усіх інших випадках електронний закордонний паспорт у Дії не дає права на перетин кордону.

Слід зазначити, що електронний паспорт у Дії також не вважається таким, який є підтвердженням особи в інших країнах.

Через який час після оформлення довідки ВПО на порталі ДІЯ відобразиться документ?

Довідка внутрішньо переміщеної особи з’явиться в застосунку Дія або на наступний день після оформлення або протягом кількох днів. 

Оформивши довідку на порталі ДІЯ, як отримати паперову довідку ВПО?

Потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до Управління соціального захисту населення.

Чи можна внести зміни до даних ВПО у реєстрі?

Так, можна.

Такі зміни вносять, якщо наявна:

 • невідповідність ваших персональних даних; 
 • невідповідність даних номера банківського рахунка (IBAN); 
 • невідповідність категорії одержувача (працездатна особа, дитина, особа з інвалідністю).

Щоб відредагувати інформацію в реєстрі вам потрібно звернутися в Управління соціального захисту населення.

Дитина народилася на підконтрольній території, батьки ВПО, чи може вона отримати статус ВПО?

Якщо у вас є довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО), то ви можете оформити довідку ВПО також і своїй дитині. 

Якщо людина виписалась з місця бойових дій, проте продовжувала там проживати до початку військових дій, які критерії підтвердження даної інформації онлайн і офлайн для оформлення пільг ВПО?

Окрім місця реєстрації, одним із важливих критеріїв підтвердження є сплата Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Єдиний соціальний внесок – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування (соціальні гарантії на випадок безробіття, нещасних випадків чи професійних захворювань, пенсійне забезпечення та інші виплати).

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено розмір мінімального страхового внеску, який підлягає сплаті щомісяця.

Чи можливо отримати дитині, яка досягла 14 років, довідку ВПО по свідоцтву про народження, якщо є підтвердження щодо подачі документів на отримання паспорта?

Дитина, яка досягла 14 років, отримує довідку внутрішньо переміщеної особи за наявності паспорта. 

Чи потрібно для отримання довідки ВПО особиста присутність особи з інвалідністю?

Так, потрібна особиста присутність заявника або законного представника цієї людини.

Додатково: Заяву про взяття на облік особи, яка визнана судом недієздатною, може подавати її законний представник (для недієздатних осіб, яким призначено опікуна), керівник закладу соціального захисту (для недієздатних осіб, яким не призначено опікуна, в разі влаштування такої особи до закладу соціального захисту) або уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, яким опікуна не призначено та яких не влаштовано до закладу соціального захисту, або для недієздатних осіб, з опікунами яких втрачено зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях) за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) такої особи, а особа, дієздатність якої обмежена, може самостійно звернутися із заявою про взяття на облік.

Чи потрібно чоловікам, які хочуть отримати довідку ВПО, ставати на облік у військкомат? Чи УПСЗН буде потім передавати інформацію стосовно місця реєстрації до військкомату?

Дана інформація не буде передаватись. Внутрішньо переміщеній особі необхідно стати на військовий облік у новому місці — за місцем отримання статусу ВПО відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. №1487 mceclip0.png.

Який порядок та строки взяття на військовий облік ВПО?

Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання (в тому числі – тимчасового) зобов'язані в семиденний строк повідомити про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (стати на військовий облік). Порядок постановки на військовий облік громадян України визначений Законом України «Про військовий облік і військову службу» mceclip0.png та Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487mceclip0.png.

Які організації продовжують безкоштовну евакуацію людей із небезпечних регіонів?

За даними Мінреінтеграції, організації, які продовжують безкоштовну евакуацію людей із небезпечних регіонів:

 1. Волонтерська організація Helping to Leave. Залишайте заявку через Telegram-бот (@helpingtoleave_bot) або телефонуйте за номером: (093) 177-64-58.
 2. Волонтерська організація Help People. Телефонуйте за номером: (093) 696-97-88.
 3. Міністерство реінтеграції. Телефонуйте на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 15-45.
Як оформити паспорт громадянина України (ID-картку) та закордонний паспорт, знаходячись в Україні?

І паспорт громадянина України (ID-картка), і закордонний паспорт можна отримати, звернувшись до:

 • територіального органу/підрозділу ДМС України;
 • центру обслуговування «Паспортний сервіс» ДП «Документ»;
 • Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Корисна інформація щодо оформлення паспорта громадянина України (ID-картки):

 • ID-картка, термін дії якої закінчився за 30 днів до 24.02.2022 або після цієї дати, та паспорт громадянина України у формі книжечки, до якої не вклеєно світлину особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, вважаються дійсними на час дії воєнного стану. Обміняти їх можна вже після завершення воєнного стану.
 • Якщо територіальний підрозділ ДМС, в який ви подавали документи для оформлення ID-картки, не працює у звʼязку з проведенням активних бойових дій, завершити оформлення паспорта або отримати вже виготовлений паспорт можна в іншому підрозділі ДМС. Для цього потрібно подати письмову заяву.
 • Повнолітні громадяни України, які проживали на тимчасово окупованій території і не оформлювали паспорт громадянина України, мають змогу зробити це на підконтрольній Уряду України території у будь-якому підрозділі ДМС.

Закордонний паспорт

Ви можете продовжити термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон та/або внести інформацію про дитину за умови:

 • відсутності у територіальних органах/підрозділах ДМС України технічної можливості оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру;
 • необхідності термінового виїзду за кордон, повʼязаною з нагальною потребою в лікуванні відʼїжджаючого, відʼїздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном (за умови подання підтверджуючих документів).

Строк дії закордонного паспорту старого зразку (із вклеєною фотокарткою, отриманий до 2004 року) не може бути продовжено.

Заява про продовження строку дії закордонного паспорту подається особисто особою, на імʼя якої оформлено паспорт.

Де консультують внутрішніх переселенців на Львівщині?

Внутрішні переселенці на Львівщині можуть звернутися в консультативно-координаційні центри, щоб отримати:

 • допомогу з пошуком роботи та виплат;
 • гуманітарну, психологічну чи юридичну підтримку.

Адреси центрів та контакти:

Стрий, вул. Героїв Небесної Сотні, 1, тел.: (067) 471-01-56;

Дрогобич, вул. 22 січня, 28, тел.: (067) 471-02-45;

Самбір, вул. Мазепи, 8/2, тел.: (067) 471-02-98;

Городок, Майдан Гайдамаків, 6, тел.: (067) 471-00-83;

Золочів, вул. Пачовського, 7, тел.: (067) 471-03-29;

Кам’янка-Бузька, вул. Незалежності, 27, тел.: (067) 471-00-83;

Червоноград, вул. Шевченка, 15, тел.: (067) 471-03-34;

Яворів, вул. Шашкевича, 1а, тел.: (067) 471-03-44;

Новояворівськ, вул. Шевченка, 1, тел.: (067) 471-03-44;

Перемишляни, вул. Ковча, 4, тел.: (067) 471-00-83.

Щоб отримати допомогу, варто попередньо заповнити анкету.

Анкета : https://docs.google.com/forms/d/1Ibm0-5LGcMg9mnPXe4ADTcpdca4RZh8Sv_xH_ScNAgM/viewform?edit_requested=true .

Джерело : https://t.me/minre_ua/3271.

Відтепер українські електронні підписи та печатки визнають у країнах ЄС.

Українські електронні підписи та печатки відтепер можуть перевіряти в державах — членах ЄС.

Українські електронні підписи та печатки на цифрових документах зможуть автоматично перевіряти в державах-членах ЄС та підтверджувати їх дійсність. Про це повідомили у Мінцифра.

Що це дає?

Українці зможуть підписувати європейські контракти, документи та заяви за допомогою Дія.Підпис-EU.

Громадяни Євросоюзу зможуть використовувати е-підписи та печатки своїх країн, щоб вести бізнес в Україні.

Це впровадження відкриє нові можливості для українських підприємців і переселенців у країнах ЄС.

Джерело : https://t.me/mintsyfra/4037.

Міжнародна платформа Find Refuge для допомоги українським переселенцям.

Find Refuge — платформа для допомоги українським переселенцям

Find Refuge — платформа, яка об’єднує тих, хто потребує допомоги, із тими, хто може допомогти.

Тут можна отримати консультації, поради та підтримку з питань, що стосуються здоров’я, працевлаштування, пошуку житла, відкриття бізнесу в іншій країні тощо.

Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися на порталі. Отримавши запит про допомогу, команда Find Refuge передає його компетентному волонтеру, який знаходиться у тому ж регіоні та здатен допомогти.

Подати заявку на допомогу може кожна людина, незалежно від того, де вона перебуває:

 • в зоні бойових дій в Україні;
 • є внутрішнім переселенцем;
 • залишилася на окупованих територіях;
 • виїхала за межі України.

Find Refuge: https://findrefuge.online/ua/.

Чат-бот «ТурБОТа про ВПО» для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Чат-бот розробила громадська організація "Кримськотатарський ресурсний центр".

Тут ви знайдете інформацію про:

 • статус ВПО;
 • підтримка підприємців-ВПО;
 • освіту, харчування, гуманітарнау та грошову допопогу, вакансії, житло для ВПО;
 • корисні групи для ВПО;
 • та багато іншого.

Наразі чат-бот розроблений для:

 1. Київ;
 2. Львів;
 3. Івано-Франківська;
 4. Чернівці

З часом кількість міст у переліку збільшуватиметься.

Посилання на чат-бот: https://t.me/chat_bot_vpo_bot.

Як діяти українцям, якщо втрачено паспорт за кордоном?

Інформація за даними МВС.

Якщо ви знаходитесь за кордоном і втратили паспорт, необхідно дотримуватись наступного алгоритму:

 • Зверніться до найближчого відділення поліції для складання заяви про втрату паспорта.
 • За результатами прийому такої заяви вам має бути видана копія протоколу або довідка про тимчасову відсутність закордонного паспорта. З цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта або ж для отримання посвідчення особи на повернення в Україну.
 • Після повернення додому потрібно звернутися до будь-якої Міграційної служби України незалежно від місця реєстрації, щоб повідомити про втрату документа та оформити новий.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/shcho-robyty-iakshcho-pasportnyi-dokument-vtracheno-za-kordonom.

Пенсія за спрощеною процедурою для українців за кордоном.

Уряд спростив механізм виплати українських пенсій і грошових допомог для українців, які тимчасово проживають за кордоном. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Відтепер:

 • особа може подавати заяву про виплату (зміну способу виплати) пенсії або грошової допомоги віддалено;
 • передбачена можливість відновити без приїзду до України виплату пенсії, яка була припинена у період воєнного стану, шляхом надсилання відповідної заяви поштою.

Джерело: https://minre.gov.ua/2023/05/11/gromadyany-ukrayiny-yaki-znajshly-pryhystok-za-kordonom-zmozhut-otrymuvaty-pensiyu-za-sproshenoyu-proczeduroyu/.

Зміна правил перетину кордону з дітьми.

Неповнолітні діти можуть перетинати кордон з одним із батьків без нотаріальної згоди іншого.

Виїзд дітей до 16 років можливий при супроводі:

 • матері чи батька за наявності свідоцтва про народження дитини;
 • інших родичів – бабусі, дідуся, мачухи, вітчима або повнолітнього брата чи сестри (у цьому випадку також потрібне свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв`язки (не завірений нотаріально);
 • осіб, які не є родичами дитини (їм потрібно мати письмову заяву одного з батьків, що має бути завірена органом опіки, свідоцтво про народження дитини та документ, що посвідчує особу дорослого).

Перетинати кордон дитині заборонено якщо один з батьків може заборонити дитині виїжджати з України (для цього треба письмово звернутися до Адміністрації Держприкордонслужби та додати засвічений нотаріусом бланк про незгоду на виїзд дитини).

За додатковою інформацією звертайтесь на гарячу лінію Державної прикордонної служби України за телефонами:

 • 1598 для дзвінків з території України (лінія безкоштовна);
 • +38 (044) 527-63-63 для дзвінків з-за кордону (згідно з тарифами оператора зв’язку).
Що потрібно зробити перед поверненням в Україну з-за кордону?

Відмовитись від тимчасового захисту.

Відмовитись від тимчасового захисту можна в державному органі, що надав вам відповідний документ.

Наприклад, в Польщі потрібно оформити заяву на офіційному бланку і передати її до управління гміни.

Скасувати грошову допомогу.

Перед поверненням в Україну потрібно скасувати виплати, звернувшись з відповідним запитом до установ, що надавали вам грошову підтримку.

Сплатити податки.

Після 183 днів перебування за кордоном, українські переселенці можуть бути визнані податковими резидентами відповідної держави. Тому треба переконатися, що у вас немає боргу в країні перебування, звернувшись у податкову службу країни.

Якщо ж ви офіційно працювали за кордоном, потрібно отримати довідку про суму сплачених податків та зборів, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Легалізувати її можна у посольстві чи консульстві України.

Організації, які допомагають з евакуацією з окупованих територій.

1. Help People mceclip0.png .

Водії Help People евакуюють людей з погоджених заздалегідь точок збору. З підконтрольних територій евакуюють на наступний день після вашого дзвінка, з непідконтрольних — пізніше. Залишити заявку на евакуацію: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceQVd5gOilhwwRptfpCAVjomWU3RVmUQc5DnI8R0loq_5V5Q/viewform.

Гаряча лінія: +38 (093) 696 97 88.

2. Rubikus.helpUA mceclip0.png.
Допомагаємо українським біженцям безпечно виїхати до Європи.

Анкета для тих, хто виїжджає з України: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHuzZ3ppgF5iKOXpFKeikguWn0ykZzLruJKZpiQHx23hnYbw/viewform. Анкета для тих, хто виїжджає через Росію: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeptvayBqcfVJmSgkSBlTqU7QJcrFJC4fFZS00ydoCU0pey_Q/viewform .

3. Евакуаційні поліцейські групи «Білі ангели».
Бригади працюють у трьох напрямках Донецької області: Мар’їнському, Бахмутському та Великоновосілківському.

Гаряча лінія з питань евакуації: (066) 56 10 102.

4. Fight For Right mceclip0.png .
Консультує та допомагає в евакуації людей з обмеженими можливостями. Здійснює звичайну та медичну евакуацію з регіонів: Запорізька; Донецька; Дніпропетровська (Марганець і Нікополь); Харківська (деокупована частина області); м. Херсон (деокупована частина обл.).

Гаряча лінія: 0-800-30-66-33.

5. Мінреінтеграції mceclip0.png.

Гаряча лінія: +380960788433 (Viber, WhatsApp, Telegram можна використовувати з-за кордону та з тимчасово окупованих територій).

6. ADRA mceclip0.png.
Організовують евакуаційні рейси та соціальні перевезення для людей, які знаходяться неподалік від лінії фронту або часто потерпають від обстрілів. Допомога надається також маломобільним та людям похилого віку. Нещодавно організація запустила новий маршрут евакуації на Донеччині — для Лиманської громади.

Гаряча лінія: (050) 572 04 07, (067) 203 62 48.

7. Восток SOS mceclip0.png .
Евакуюють людей у безпечні регіони, а також надають інформацію щодо виїзду з гарячих точок.

Контакти: +38 099 311 53 36; +38 099 710 48 72 (Viber); +38 096 108 60 48 (Telegram).

8. «Янголи спасіння» mceclip0.png.
Вивозять людей з небезпечних населених пунктів. Також волонтери евакуюють тяжкохворих, маломобільних та поранених осіб.

Контакти: (066) 965 32 20, (050) 986 13 55.

9. Helping to Leave mceclip0.png .
Для жителів Херсонської, Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей.

Контакти: +38 (093) 17-76-458

Як уникнути подвійного оподаткування?

Українці, які вимушено переїхали в іншу країну, можуть отримати там статус податкового резидента. Це створює ризик подвійного оподаткування, коли доведеться платити в повній сумі податки і в Україні, і в державі перебування за кордоном. Як цього уникнути?

1. В яких випадках може виникнути ризик подвійного оподаткування?

Після тривалого перебування у іншій країні (для більшості країн ЄС це 6 місяців або понад 183 днів) та за дотримання інших індивідуальних умов, особа може набути статусу податкового резидента цієї держави.

При цьому майже всі українці підпадають під критерії податкового резидента України (на практиці, якщо українка чи українець не оформили виїзд на постійне місце проживання за кордон зі зняттям з реєстрації означатиме, що податкові органи продовжуватимуть вважати їх податковими резидентами України). Тобто може виникнути ситуація, що особа мусить платити податки і в Україні, і в іншій державі, в якій здобула статус податкового резидента.

2. Які умови набуття статусу податкового резидента у різних країнах?

У кожній країні умови можуть різнитись.

🇵🇱 Польща — необхідна наявність центру особистих або економічних інтересів у Польщі або проживання на території країни більше 183 днів на рік.

🇩🇪 Німеччина — наявність житла (включаючи орендоване) в Німеччині або проживання понад 6 місяців на рік.

🇨🇿 Чехія — наявність житла (включаючи орендоване) в Чехії або проживання понад 6 місяців на рік.

🇪🇸 Іспанія — наявність центру діяльності чи економічних інтересів або проживання в Іспанії більше 183 днів на рік.

Утім на практиці сам факт реєстрації місця проживання з отриманням податкового номеру вже може презюмуватися державою перебування як набуття податкової резидентності.

3. Що робити, щоб уникнути подвійного оподаткування?

Якщо особа підпадає під критерії податкового резидента України і одночасно іншої держави, потрібно дізнатися, чи є між Україною та такою іншою державою угода про уникнення подвійного оподаткування (податкова конвенція) та ознайомитися зі змістом статті 4 цього документу. При збереженні місця проживання в Україні вирішення питання резидентності, як правило, зводитиметься до визначення центру особистих та економічних інтересів.

Тому для визнання себе саме резидентом України потрібно запросити у податкових органів довідку про податкову резидентність в Україні та зібрати якомога більше доказів наявності центру особистих та економічних інтересів в Україні.

Наприклад:

 • чоловік чи дружина в Україні;
 • відвідування дитиною особи навчальних закладів в Україні;
 • нерухоме майно (документи, які підтверджують право власності або користування);
 • наявність бізнесу в Україні (зареєстрований ФОП, юридичні особи);
 • квитанції про сплату комунальних платежів.

Якщо особа визнається резидентом України, то податки, сплачені за кордоном, можуть бути потенційно зараховані в Україні разом із декларуванням доходів, отриманих за кордоном. Якщо особа не відповідає критеріям резидента України, то, навпаки, податки, сплачені в Україні, потенційно можна зарахувати проти сплати податків у країні резидентності разом із декларуванням уже українських доходів як іноземних. В такому разі в Україні неукраїнські доходи декларувати не потрібно, але потрібно враховувати, що на практиці Україна важко «відпускає» своїх резидентів. Документ, який би підтверджував утрату податкової резидентності відсутній.

Як оформити закордонний паспорт дитині, яка народилася за кордоном?

Як оформити закордонний паспорт дитині, яка народилась за кордоном, без повернення в Україну? Детальною інформацією поділились у Державній міграційній службі України.

 • Де можна оформити закордонний паспорт за кордоном?
  В центрах «Паспортний сервіс» та в закордонних дипломатичних установах (ЗДУ).
 • Що робити, якщо паспорт матері протерміновано або не вклеєна фотокартка?
  Можна одночасного оформити ID-картку мамі та закордонний паспорт дитині. Для цього зверніться до центрів «Паспортний сервіс».
 • Що робити, якщо батько іноземець?
  Зверніться до закордонної дипломатичної установи для отримання Довідки про реєстрацію особи громадянином України. Термін оформлення – 3 місяці. Потім з цією довідкою оформити паспорт можна і в ЗДУ, і в центрах «Паспортний сервіс»
 • Що робити з іноземним свідоцтвом про народження?
  Потрібно зробити офіційний переклад та завірити його нотаріально. Також для легалізації свідоцтво може потребувати проставлення апостиля (якщо інше не передбачено міжнародним договором України з відповідною країною).
 • Чи обов’язково брати із собою дитину?
  Ні, але в такому разі потрібно мати із собою фото дитини 10х15см для внесення відцифрованого образу обличчя.
 • Яка вартість оформлення?
  Вартість дитячого закордонного паспорту така ж, як і дорослого. В підрозділах Міграційної служби це 856 грн або 1496 грн (в залежності від терміновості). Центри «Паспортний сервіс» додатково стягують збір за сервісні послуги підприємства, який різниться в залежності від країни.

Джерело: https://dmsu.gov.ua/news/dms/14369.html

Безкоштовний евакуаційний поїзд із Донеччини на Житомирщину.

З 8 липня евакуаційний поїзд із Донеччини до Житомирської області ходитиме 1 раз на 8 днів по парних днях.

Дні евакуації: 08.07, 16.07, 24.07,02.08, 10.08, 18.08, 26.08.

Час відправлення поїзда – 14:15.

Маршрут: Покровськ – станція Бердичів.

Для евакуації потрібно попередньо зареєструватися, зателефонувавши за номерами: (098) 890-33-18, (066) 285-62-90, або повідомивши про свої наміри на гарячі лінії сільських, селищних рад і військових адміністрацій.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю звертайтеся за телефонами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (099) 311-53-36, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

Також звернутися за допомогою з евакуації можна на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або ж написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Після евакуації ви отримаєте такі соціальні гарантії:

1. Безкоштовне житло у закладах комунальної власності Житомирської області.

2. Гуманітарна допомога.

3. Щомісячна виплата для ВПО:

 • для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;
 • для інших осіб - 2 000 гривень.

4. Одноразова виплата на станції Бердичів (Житомирська область):

 • для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;
 • для інших осіб - 2 000 гривень.

5. Психологічна допомога.

6. Медична допомога.

Джерело: https://t.me/minre_ua/3690

Безкоштовна евакуація з Сумщини потягом.

З Сумщини запустили безкоштовний евакуаційний потяг.

Маршрут: Суми-Київ.

Розклад: щодня відправлення з Сум о 6:47, прибуття до Києва об 11:41.

По прибуттю на вокзал евакуйовані зможуть отримати:

 • 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю;
 • 2 тисячі гривень для всіх інших осіб.

Переселенців розміщуватимуть в модульному містечку Вишгородського району.

З питань евакуації звертайтеся:

 • за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА: (0542)-77-99-55;
 • на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48;
 • на месенджери WhatsApp/Telegram/Viber за номером: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, що раніше на Сумщині ухвалили рішення про евакуацію жителів населених пунктів, що знаходяться у п’ятикілометровій прикордонній зоні.

Джерело: https://t.me/minre_ua/3763, https://t.me/minre_ua/3732

Підбірка організацій, які допомагають евакуюватись в межах України та за кордон.

1. ADRA Ukraine.

Організація ADRA Ukraine вже понад рік допомагає жителям України з прифронтових регіонів евакуюватися до більш безпечних місць.

Наразі ADRA Ukraine здійснює:

 • безкоштовні евакуаційні рейси з регіонів, де ведуться бойові дій, до безпечних регіонів;
 • повернення осіб до населених пунктів, де наразі немає активних бойових дій (та де люди проживали до 24 лютого 2022 року).

Деталі та подача заявок на евакуацію за телефонами гарячої лінії:

 • +38 050 572 04 07;
 • +38 067 203 62 48.

Лінія працює з 09:00 до 18:00.

Вихідний день: субота.

Подробиці: https://www.instagram.com/p/CuE2afONFtf/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

2. Rubikus.

Rubikus — команда волонтерів, яка допомагає українцям, що біжать від війни, знайти притулок у країнах Європи.

Координатори Rubikus:

 • Проконсультують та розкажуть, як приймають українців у країнах Європи, які вимоги для в'їзду до кожної країни.
 • Розроблять зручний маршрут, підберуть відповідний транспорт, допоможуть дістатися тим, кому потрібна спеціальна допомога.
 • Будуть з вами на всіх етапах шляху, допоможуть впоратися з проблемами та труднощами.

Щоб отримати допомогу з виїздом з України, заповніть спеціальну форму. Знайти її можна на сайті Rubikus: https://helpua.rubikus.de/ua#help

3. Helping to leave.

Організація допомагає евакуюватися із зони бойових дій, тимчасово окупованих територій, та з росії, куди українці були вивезені проти їхньої волі.

Щоб отримати допомогу, ви можете звернутися:

 • телеграм-бот;
 • до кол-центру +38 (093) 17-76-458 (Херсон, Харків, Луганська та Донецька області).

Джерело: https://t.me/helpingtoleave_bot

4. «Янголи спасіння».

Гуманітарний центр "Янголи спасіння" проводить безкоштовну адресну евакуацію з небезпечних регіонів.

Скористатися послугами можуть:

 • маломобільні та лежачі люди;
 • літні люди;
 • сім`ям з дітьми;
 • люди, які потребують медичної допомоги;
 • люди з домашніми тваринами.

Контакти організації «Янголи спасіння»: 066 965 32 20.

Джерело: https://charity-aos.com/

Що робити, якщо термін дії ID-картки завершився?

1. Чи буде чинною ID-картка, якщо термін її дії завершився у період воєнного стану або ж паспорт-книжечка, якщо у ньому не вклеєне нове фото?

Так. Ці документи є чинними за умови, якщо: Термін дії паспорта у формі картки закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року. Строк вклеювання нових фотокарток у паспорти громадянина України зразка 1994 року (по досягненню 25 чи 45 років) настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року.

2. Коли потрібно замінити ID-картку чи оновити фото в паспорті? 

Документи є чинними у період дії воєнного стану та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/28142

Тимчасовий захист для іноземців - членів сім’ї громадян України.

Підготували відповідь із оглядом особливостей у різних країнах. Частим юридичним зверненням до United for Ukraine є питання: член моєї родини має іноземне громадянство, чи може він/вона разом зі мною отримати тимчасовий захист у країнах ЄС?

Відповідно до статті 2 Імплементаційного Рішення Ради ЄС, що активувало дію Директиви 2001/55/ЄС та запровадило тимчасовий захист, такий захист застосовується до членів сім’ї громадян України, які проживали на території України до 24 лютого 2022 року. При цьому, громадянство такого члена сім’ї не має значення.

У Рішенні безпосередньо зазначається, що для цілей тимчасового захисту, сім’я вже повинна була існувати та проживати на території України до 24 лютого 2022 року. При цьому, поняття “члена сімʼї” у Рішенні визначено досить широко, зокрема:

 1. другий з подружжя громадянина України, або неодружений партнер, з яким особа перебуває у стабільних стосунках, якщо законодавство або практика відповідної держави ЄС розглядає неодружені пари як подружжя відповідно до свого національного законодавства про іноземців;
 2. неповнолітні неодружені діти громадянина України, або другого з її подружжя незалежно від того, чи вони були народжені в шлюбі чи поза шлюбом, чи були усиновлені;
 3. інші близькі родичі, що проживали разом як частина сім’ї на момент 24 лютого 2022 року, і які на той момент перебували на повному або переважному утриманні громадянина України.”

Таким чином, до членів сімʼї можуть належати не лише офіційний чоловік/дружина, а й цивільні партнери, які проживали однією сімʼєю з громадянином України на момент початку війни та одружилися вже після 24.02.2022 (або продовжують проживати в цивільному партнерстві). Проте, надання тимчасового захисту для цієї категорії осіб залишається на розсуд кожної держави ЄС, залежно від її сімейного законодавства.

Наприклад, у національному законодавстві Німеччини визначено, що для цілей тимчасового захисту, неодружені партнери, які проживають у постійних стосунках, також вважаються “членами сім’ї”. “Постійність” стосунків визначається за критеріями виключності та бажання партнерів підтримувати один одного фінансово та емоційно по життю.

У законодавстві Португалії до “членів сім’ї” включаються неодружені партнери в стійких стосунках, які мали щонайменше 2 роки спільного життя в умовах, аналогічних шлюбу. Такі родинні зв’язки можна довести будь-якими доступними засобами, включно зі свідками.

Аналогічно, у національному законодавстві Болгарії до “членів сім’ї” для цілей тимчасового захисту належать співмешканці, з якими громадянин України має підтверджені стійкі тривалі стосунки, а також їхні неодружені неповнолітні діти.

Законодавство Нідерландів включає до “членів сім’ї” партнерів, з якими громадянин України підтримував тривалі відносини та які можуть довести, що вони проживали разом в Україні до початку війни (як правило, принаймні шість місяців до 24 лютого 2022 року).

Натомість, у законодавстві Польщі встановлені більш обмежені критерії щодо “членів сім’ї” для цілей тимчасового захисту, зокрема:

 • неодружені партнери у стабільних стосунках не включені до осіб, які мають право на спеціальний тимчасовий захист;
 • неповнолітні неодружені діти громадянина України з іноземним громадянством мають право на спеціальний тимчасовий захист, лише якщо громадянин України має “карту поляка” або якщо вони народжені в Польщі від матері, яка має тимчасовий захист;
 • інші близькі родичі, що проживали разом як частина сім’ї, можуть мати право на тимчасовий захист, лише якщо вони є найближчою родиною громадянина України, який має «карту поляка».

У даному контексті варто також зазначити, що право на отримання тимчасового захисту для іноземного громадянина, як таке, не є підставою для перетину кордону з України до ЄС. Якщо іноземець планує перетинати кордон з України, наприклад, до Польщі, знадобиться оформити візу (якщо такий іноземець не має права на безвізові подорожі у Шенгенській зоні).

Військовий облік для жінок та можливість виїзду за кордон.

З 1 жовтня жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, пояснив: "Якщо жінки будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних, а військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду".

Якщо ж жінка буде мобілізована чи вступить на контракт або на військову службу, то для виїзду за кордон потрібно отримати службове відрядження чи дозвіл на відпустку за межами України від її безпосереднього керівника.

Нагадаємо, що обмеження щодо виїзду за кордон стосуються:

 • чоловіків від 18 до 60 років;
 • державних службовців на певних посадах.
Новий поїзд до Польщі.

Новий потяг до Польщі: "Варшава – Рава-Руська".

15 жовтня до Польщі почне курсувати новий щоденний потяг: "Варшава – Рава-Руська".

Як повідомили в Укрзалізниці, потяг "Варшава – Рава-Руська" стане альтернативним залізничним сполученням зі столицею Польщі. Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

Графік руху:

 • відправлення з Варшави Всходньої — 21:45;
 • прибуття у Рава-Руську через 6,5 годин — о 5:15.

Зворотній напрям:

 • відправлення із Рави-Руської — 11:00;
 • прибуття до Варшави через 7,5 годин — о 17:29.